Wat is de beste zaagtafel?

Wat is de beste zaagtafel?
Welke zaagtafel is het beste? Wat zijn de beste zaagtafels? Wat zijn de best geteste zaagtafels? Beste zaagtafel?