Wat is de beste zaagmachine?

Wat is de beste zaagmachine?
Welke zaagmachine is het beste? Wat zijn de beste zaagmachines? Wat zijn de best geteste zaagmachines? Beste zaagmachine?